james-sutton-187816-unsplash.jpg

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. 

Cégnév: Magyar Bútor és Faipari Szövetség

Székhely, telephely, 1016 Budapest, Krisztina körút 99.

Nyilvántartási szám: 01-02-0033268

Adószám: 19655189-2-41

A Magyar Bútor és Faipari Szövetség, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (GDPR) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

Adott a lehetőség, hogy a Bútorszövetség honlapján bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására van szükség. Ilyen szolgáltatások például a hírlevélre történő feljelentkezés,            e-mailben történő kapcsolatfelvétel, amelyben kérdéssel vagy megjegyzéssel fordulhatnak a felhasználók a Bútorszövetséghez Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez, piackutatáshoz és az ügyfél tájékoztatása céljából használja fel.

Működésünk során a következő alapelveket vesszük figyelembe:

  • Személyes adatot, amit annak tulajdonosa nem előre megfontolt szándékkal közölt velünk, nem őrzünk meg, és nem adunk tovább.

  • A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották, ezeket nem adjuk tovább. 

  • Partneri vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott, személyes azonosításra alkalmatlan formában hozunk nyilvánosságra

  • A 9/A.  § d) pontja alapján a törvény biztosítja a lehetőséget arra, hogy a gazdálkodó szervezetek döntéseinek megalapozottsága érdekében hazai, európai uniós és nemzetközi gazdasági, műszaki, környezetvédelmi és jogi információkat gyűjtsenek, rendszerezzenek és bocsássanak a gazdálkodó szervezetek rendelkezésére

  • A honlap tartalmaz linkeket más személyek által üzemeltetett website-okra is. A Bútorszövetség nem felelős e website-ok személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.

A Bútorszövetség hírlevéllel kapcsolatos eljárása

Hírlevél szolgáltatásunkban való részvételhez regisztráció szükséges. A kért információt arra használjuk, hogy a Hírlevelet a megadott formában a megadott helyre eljuttassuk.

A Magyar Bútor és Faipari Szövetség az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR”) hatályba lépését követően is szeretné Önt naprakészen tartani a tevékenységével kapcsolatos fontos gazdasági hírekről, információkról, rendezvényekről, konferenciákról, eseményekről, jogszabályváltozásokról, felmérésekről és szolgáltatásokról.

A Rendelet minden adatkezelőt kötelez egyrészt a jogszabályban rögzített, az adott intézményre, szervezetre vonatkozó rendelkezések betartására, másrészt erről valamennyi érintett tájékoztatására.

Ahhoz, hogy hírleveleinket eljuttathassuk Önhöz és rendezvényeinkre meghívást kaphasson - elengedhetetlen az Ön adatainak kezelése.

Adatkezelésünket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára alapítjuk, mely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Szövetségünk tájékoztatást ad az iparral összefüggő magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő gazdaságpolitikai döntésekről és intézkedésekről, előmozdítja a gazdasági együttműködés fejlődését.

Amennyiben a továbbiakban NEM szeretne ezen a csatornán keresztül szakmai tartalmú üzeneteket kapni, ezen a linken tud leiratkozni:

 Leiratkozás

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hírlevélről történő leiratkozás az összes szövetségi értesítés (meghívók, rendezvények, szakmai konferenciák) blokkolását jelenti.

 

Tisztelettel:

 

Magyar Bútor és Faipari Szövetség