top of page

2016. FEBRUÁRI HÍRLEVÉL

 

A Bútorszövetség elmúlt 2 éve a várakozás helyett, a tenni akarás légkörérben telt. Mivel komoly gondot okoz a szakemberhiány, az oktatási intézmények áldatlan helyzete, a szakma népszerűségének csökkenése, ahogy azt cikksorozatunkban korábban már taglaltuk, ezért ez a terület áll kutatásaink és tevékenységünk fókuszában. 

BKIK-val együttműködésben végzett pályaorientációs program, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen és a Hello Wooddal megvalósult projektek már ez ellen tesznek. Hatékonyan és népszerűen, hiszen a 30 %-os taglétszám növekedés és a programban résztvevő szakiskoláknál a felvételiző diákok létszám- és tanulmányi átlag növekedése sikerként könyvelhető el.

 

Szakmai összefogás nélkül ez nem képzelhető el, ezért fontos, hogy a Magyar Asztalos Szövetség (OAFSZ) és a fagazdaságok érdekeit képviselő FAGOSZ is támogatásáról biztosította a programokat. A Bútorszövetség, mely a Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottságot alkotó érdekképviseletek tagja, továbbra is fent kívánja tartani tagságát az Európai Bútorszövetségben (EFIC), komoly jelentőséget tulajdonít a nemzetközi cserediák és ERASMUS programoknak. Az alábbiakban megosztjuk azokat a kutatásokat és további lehetőségeket, melyek a fenti programok kapcsán születtek. Az Ágazati Párbeszéd Bizottságban az adatok jó alapot szolgálhatnak a további egyeztetésekhez.

 

Tagvállalatink között készült felmérés, mely az iparági hangulatot és irányultságot mutatja

A pályaválasztás előtt álló, 13-15 éves általános iskolás tanulók iskolaválasztási döntésének vizsgálatakor az adatfelvétel az Észak-Budapest és vonzáskörzete területén 2014-2015 évben zajlott le. Összesen 14 iskola közel 200, 13-15 éves tanulója válaszolt a kérdésekre, így reprezentatívnak tekinthető minta áll rendelkezésünkre a továbbtanulási szándékok és az azokra ható tényezők vizsgálatában. Az adatok azt mutatják, hogy a pályaválasztásról megkérdezett diákok legnagyobb része az iskolabörzéken tájékozódik. 

 

A szülők tanácsai jelentős mértékben befolyásolhatják a fiatalok továbbtanulásra, szakmaválasztásra vonatkozó döntéseit. A gyerekek nagy része úgy válaszolt, hogy már beszélgetett a kérdésről szüleivel Ugyanilyen mértékben hat rájuk az internet. A válaszadók nagyjából kétharmada már osztályfőnöki órán is foglalkozott a továbbtanulással. A gyerekek egy része iparági pályaválasztási rendezvényen is részt vett már, de ezek hatása elmarad az előbb említettektől. A diákok csekély része jelezte, hogy a pályaválasztási filmek befolyásolják őt a döntésben.

 

Bekapcsolódás az európai programokba

 

A szakképzésbe való bekapcsolódás ma már létszükséglete az iparvállalatoknak, mert a jelenlegi rendszer nem ad elegendő mennyiségű és minőségű utánpótlást a faiparnak. Felismeri ezt az EU is, mivel a jelenség nem csak Magyarországra jellemző és az egész kontinensen aggasztó a szakemberhiány. Kifejezetten KKV-k bevonásával kívánja a következő években programjait megvalósítani.

Néhány olyan célt ismertetetünk az alábbiakban, ahol szakmai összefogással eredményt tudnánk felmutatni és a Bútorszövetség be kíván kapcsolódni a tevékenységbe.

 

  1. Pénzügyi és nem pénzügyi támogatás kialakítása (pl. oktató cég, cégen belüli oktatók képzése, a tanoncok értékelése és igazolása),

  2. Olyan KKV tevékenység támogatása, mely a hátrányos helyzetű tanulókat integrálja a szakoktatásba, akár határon túli kisdiákok részére is

  3. Stratégiák kialakítása olyan közös oktató központok vagy együttműködő képzés felállítására, melyeket a KKV együttes munkára, közös tanműhelyek kialakítására fordíthatnak

  4. Oktatási és információs anyag, mint pl a hiányszakmának számító kárpitos képzés részére a 21. századi anyagok és technológiák összefoglalója, akár on-line kézikönyv formájában is

  5. A szakoktatást népszerűsítő kampányok

 

 

Kiemelten kezelik, ha érdekcsoportok közösen lépnek fel, ami számunkra kedvező, hiszen a Bútorszövetség, a MAFABE és a Kamara már együttműködik a fenti területeken. Amennyiben EU-s támogatást, segítséget, ötleteket kapunk új programok kidolgozásához, az igen pozitív hatást gyakorolhatna a faipari pályaorientáció és munkaerőhiány leküzdését támogató tevékenységekre.

bottom of page