top of page

EFIC MANIFESZTUM

Cselekvési terv 2019-2024

Az  Európai Bútorszövetség Kiáltványa a zöldebb és átláthatóbb európai bútorpiacért 

Mi  az EFIC?

Az EFIC – az Európai Bútoripari Szövetség – az európai bútoripari tagok hangja. Az EFIC jelenleg az európai bútoripari vállalatok összes forgalmának kb. 70 %-át képviseli, 14 országos egyesületből és egy vállalati tagból áll. *
Az EU bútoripara dinamikus és intenzív munkát felmutató szektor, mely hosszú múlttal, jelentős technológiai fejlődéssel és megalapozott piacokkal rendelkezik. 

 

*A tagokról bővebb információ a következő oldalon: https://www.efic.eu/about-our-members

Cselekvési terv

1.    Harmonizáció és szintkiegyenlítés az EU nemzetközi piacán

Az EFIC hisz abban, hogy az európai KKV szektor számára létezik egy kiaknázatlan potenciál és hogy világos és egyszerű jogi követelmények szükségesek. A bútorszektorban működő cégek egy sor akadállyal szembesülnek az EU nemzetközi piacán, mely megakadályozza őket abban, hogy erejüket az exportra összpontosítsák. A különböző nemzeti szabályok, szabványügyi előírások, tanúsítványformulák és címkézési követelmények gátolják az EU gyártóit és aránytalan költségeket teremtenek a vállalatok számára. Az EFIC ezért európai szintű harmonizációra szólít fel, mely segíti az áruk szabad mozgását az európai nemzetközi piacon és a bútorgyártók számára kiegyenlített mozgásteret nyújt. Néhány példát felsorolva, az EFIC szeretné a formaldehid kibocsájtási szint harmonizálását, a Gyártók Nagyobb Felelősségének sémáját, és az égésgátló anyagok jogi szabályozását. Az EFIC többek közt felhívást indít a gyúlékonysági szabványokra vonatkozó előírások olyan harmonizálására, ahol egy EU tagállamtól sem követelik meg az égésgátlók használatát. Végül, de nem utolsó sorban, fontos, hogy a harmonizált EU-szabályokat valamennyi tagállamban azonos módon alkalmazzák, elkerülve így a vállalatok időt és erőforrást igénylő adminisztratív terheit. Példának okáért az EU faanyag-rendelete értelmében a tagállamok eltérő módon határozzák meg a „megfelelő gondosságú rendszer elfogadhatóságát.”, mely megnehezíti a piaci szereplőknek, hogy hatékonyan teljesítsék a követelményeket anélkül, hogy megváltoztatnák az egyes tagállamokban alkalmazott eljárást. Ez pedig az összeegyeztethetetlen végrehajtási és ellenőrzési eljárásokkal (az eljárások időnként eltérőek lehetnek egy tagállamon belül is) nem hatékony és költséges minden érintett számára.

 

2.    Harmonizált szabványok és megfelelőség-értékelés EU-s és nemzetközi szinteken

Az ágazatot érintő szabványok kidolgozásakor kulcsszereplőnek a bútoripart kell tekinteni. A harmonizált EU-s szabványosítási előírásokon túl, az EFIC rávilágít arra, hogy szükség van európai és nemzetközi szinten is a szabványosítási előírások harmonizálására annak érdekében, hogy megóvják az európai bútorgyártókat attól, hogy költséges típus-jóváhagyási eljárásokon menjenek keresztül harmadik országba történő exportáláskor. Ez lehetővé tenné az EU-s bútor gyártók számára, hogy az EU- n kívüli nemzetközi piacon versenyképesebbek legyenek. .

 

3.    Szabad és tisztességes nemzetközi kereskedelem

Az EFIC rávilágít arra, hogy a kulcs a szabályokon alapuló kereskedelem és együttműködés. A kereskedelmi akadályok felszámolása nemcsak az EU belső piacán, hanem harmadik országok felé is fontos. Kiemelkedő jelentőséggel bír továbbá az újabb kereskedelmi korlátok elkerülése annak érdekében, hogy az intelligens és agilis kkv-k is ösztönözve legyenek a nemzetközi piacra való bekerülésre.
A harmadik országok importőrjeinek szigorúan meg kell felelni az európai előírásoknak és szabályoknak. Ha termékeiket az EU belső piacára viszik, azok eredetét és minőségét kötelezően igazolniuk kell.  Az importőröknek a környezeti és társadalmi felelősségvállalást is bizonyítaniuk kell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Körkörös Gazdaság és nem mérgező Környezeti Stratégia

Az EFIC a Körkörös Gazdaság napirendjében való haladásra szólítja fel az EU-t: hozzon létre okos és egyszerű, de ugyanakkor hatékony szabályokat a cirkuláris gazdaság megvalósítása érdekében.
Először is, EFIC rávilágít arra, hogy a vegyszerek legalizálása mind az újra felhasználást, mind pedig az újrahasznosítást kérdésessé teszi, különösen mert a termékek hosszú élettartama a bútoripar fő tulajdonsága. Az EFIC hiszi, hogy az olyan káros vegyszerek, mint az égésgátlók akadályt jelentenek a Cirkuláris Gazdaság perspektívája számára és az ide vonatkozó anyagokat minimális szintre kell csökkenteni. Valójában az EFIC azt vallja, hogy a bútorok nem tartalmazhatnak semmilyen káros vegyi anyagot, és az EU piacán a veszélyes anyagokat egyértelmű és harmonizált határértékekkel, minden terméktípuson be kell vizsgálni.
Másodsorban a bútorgyártók támogatói a világos öko-dizájn előírások melletti cirkuláris terméktervezésnek, valamint a fenntartható termékek számára létrejött erős EU politikai keretrendszernek. Ezért az EFIC felhívást intéz arra, hogy EU szinten hozzanak létre eszközöket a termékek környezeti és éghajlati teljesítményének összehasonlítására, valamint a körkörös és fenntartható termékek előmozdítására, ösztönzésére és támogatására.
Harmadszor, a bútorgyártók is erősen ösztönzik a bútoripari termékek újrahasznosítását és felújítását a Kiterjesztett Gyártói Felelősség (EPR) sémáival együtt a hatékony hulladékgazdálkodás érdekében. Ezért EFIC felszólít az EPR sémák EU szintű harmonizálására.

 

 

5.    Szakképzett munkaerő

Az EFIC rávilágít arra, hogy a szakképzett munkaerő hiánya kihívást jelent a bútor szektor számára és hiszi, hogy az oktatási programok és a digitalizáció fontos tényezők az ügy megoldásában. A szociális partnerekkel történő együttműködés is kulcsfontosságú az EU munkaerő piacának dinamikusabbá tételében és a műszaki oktatási intézmények, design intézetek, egyetemek, iskolák és vállalatok közötti kötelékek megerősítésében.       A képzéseket csoportosan, 7-10 fő részvételével szervezzük meg. Minden olyan helyen és/vagy régióban tudunk képzést tartani, ahol a létszám rendelkezésre áll. A csoportokban kifejezetten jó, ajánlott és előnyös, ha több vállalat munkatársai vesznek részt, mert a munkamódszer a következő:

6.    A bútoripar fejlődésének növelése

 

A bútortermelést az innováció, a kutatás-fejlesztés, a dizájn és a digitalizálás hajtja. Ezért az EFIC üdvözli az ezekre a területekre vonatkozó konkrét javaslatokat éppúgy, mint a pénzügyi támogatásokat, különös tekintettel a KKV-kra, az innovatív dizájnra és a termékfejlesztésre vonatkozóan.

efic_manif_kép_új.PNG
Diagramme analysieren
bottom of page