top of page

NÉBIH regisztrációhoz szükséges információ 

Az EUTR-regisztrációnak egy meghatározott termékkör az alapja.

 

A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a  2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában besorolt fa és fatermékekre vonatkozik.

 

A rendelet szövegét az alábbi linken találja:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:HU:PDF

 

Tájékoztatom, hogy a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) módosította.

A módosított szövegezést az alábbi linken találja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1821

A termékkör ezek alapján az alábbi:

4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is:

4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa:

4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is:

4408 Furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, részekből (lapolással) vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban:

4409 Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is:

4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is:

4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is:

4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru:

4413 00 00 Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban

4414 00 Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete:

4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag;kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából:

(Kizárólag valamely más, piaci forgalomba hozott termék megtámasztására, védelmére vagy szállítására csomagoló­ anyagként szolgáló nem csomagolóanyag.)

4416 00 00 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is

4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely:

Ennek az árucsoportnak az alkalmazásában a „tömörített fa” kifejezés olyan tömör vagy ragasztott fát jelent, amelyet vegyi vagy fizikai eljárással kezeltek (a rétegekből összeragasztott ilyen fánál ez a kezelés nagyobb mérvű, mint amennyi a rétegek jó összeragasztásához szükséges), és amelynek ezáltal megnő a fajlagos tömege, vagy keménysége és a mechanikai szilárdsága, vagy a vegyi vagy elektromos hatásokkal szembeni ellenálló képessége.

A 4414–4421 vtsz.-ok alá kell besorolni az ott megnevezett árukat akkor is, ha ezeket pozdorjalemezből vagy hasonló lemezből, rostlemezből, rétegelt lemezből (lemezelt fatáblából) vagy tömörített fából állították elő.

A 4410, 4411, vagy a 4412 vtsz. alá tartozó áruk lehetnek olyan alakra megmunkáltak, mint amilyenek a 4409 vtsz. alá tartoznak, hajlítottak, hullámosítottak, lyukasztottak, alakra (a négyzet vagy téglalap alakú kivételével) vágottak vagy formáltak vagy bármilyen más művelettel megmunkáltak, ha ezáltal jellegük nem változik meg.

A 4401 31 vtsz. alkalmazásában a „falabdacs (pellet)” kifejezés a mechanikus fafeldolgozó iparban, a bútoriparban vagy a faanyag átalakításával járó más tevékenység kapcsán melléktermékként keletkező, kötőanyag nélkül közvetlenül összenyomással vagy legfeljebb 3 tömegszázalék mennyiségű kötőanyag hozzáadásával tömörített faszilánkot, fűrészport vagy faforgácsot jelenti. Ezek a labdacsok (pelletek) hengeres formájúak, átmérőjük legfeljebb 25 mm és hosszúságuk legfeljebb 100 mm.

A Kombinált Nómenklatúra 47. és 48. árucsoportjába tartozó papíripari rostanyag és papír, kivéve a bambuszból és visszanyert (hulladék és használt) papírból készült termékeket

47. árucsoport papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

48. árucsoport papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk

9403 30 – Hivatali fabútor:

9403 40 – Fa konyhabútor:

9403 50 00 – Fa hálószobabútor

9403 60 – Más fabútor:

9403 90 30 – – Alkatrész Fából

A 9401–9403 vtsz. alatt említett árucikkek (az alkatrészek kivételével) akkor sorolhatók be e vtsz.-ok alá, ha azok csak padlóra vagy földre állítva használhatók. Az alábbi árukat azonban akkor is a fenti vámtarifaszámok alá kell besorolni, ha azokat falra függesztve, rögzítve vagy egymásra helyezve használják: a) szekrény, könyvespolc, más polcos bútor (ideértve a falhoz való rögzítést szolgáló támaszokkal együtt bemutatott egyetlen polcot is) és bútorelem; b) ülőbútor és ágy.

3. A) A 9401–9403 vtsz.-ok alkalmazásában a bútorrészekre történő utalás nem vonatkozik a lapokra vagy táblákra (alakra vágva is, de más bútorrészekkel nem kombinálva) az üvegből (beleértve a tükörből), márványból vagy más kőből, vagy a 68. vagy a 69. árucsoportba tartozó bármely más anyagból;

B) A 9404 vtsz.-nál meghatározott, külön bemutatott áruk nem sorolhatók be a 9401–9403 vtsz. alá tartozó áruk részeként.

A 995/2010 EUR. mellékletében:

„9406 0020 előre gyártott épületek”szerepel, de ilyen KN kód a hatályos 2658/87/EGK rendeletben nem került feltüntetésre, ennek feleltethető meg:

„Előre gyártott épület fából 9406 10 00 „

A 9406 vtsz. alkalmazásában az „előre gyártott épület” kifejezés a gyárban előállított vagy alkotóelemekre szétszerelve együtt bemutatott, komplett épületet jelenti, amely megfelelő helyen összeszerelhető lakóházzá vagy munkahelyi szállássá, hivatal, iskola, üzlet, hangár, garázs vagy hasonló célra.

 

Amennyiben a vállalkozás a rendeletben felsorolt termékek valamelyikét hozza forgalomba vagy értékesíti, faanyag kereskedelmi lánc szereplőnek minősül és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/F. § (1) bekezdése értelmében regisztrációra köteles. Ellenkező esetben nem szükséges a regisztráció.

bottom of page