top of page

Meghirdették a nagy sikerű innovációs eszközbeszerzési pályázatot

Újra meghirdetésre került a nagy sikerű innovációs eszközbeszerzési pályázat. Ebben a pályázatban 5-15 millió forint összegű, legfeljebb 50 %-os vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztéséhez, bevezetéséhez szükséges eszközök és immateriális javak beszerzésére.

A pályázat azonosító adatai: GINOP-2.1.8-17 (A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén).


Ez a pályázat olyan új eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a pályázó vállalkozásnál lehetővé teszik

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás kifejlesztését, és kínálatba illesztését, vagy amelyekkel

 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia kerül alkalmazására, vagy ilyen piaci bevezetésére kerül sor.

 

A pályázat 2017. december 06. napjától 2018. február 15. napjáig lesz benyújtható, kizárólag a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztésékhez. A pályázat megvalósítási időszaka 6 hónap.

 

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke:

 • Minimum 5 millió Ft, maximum 15 millió Ft támogatási összeg igényelhető

 • Támogatási intenzitás maximum 50 %

 

Ki pályázhat?

 • Olyan mikro-, kis-, és középvállalat, amely

 • legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, és amely

 • legaább 1 fő alkalmazottat foglalkoztat.

 

Ki nem pályázhat? Nem pályázhat az a vállalat, amely

 • az EVA hatálya alá tartozik,

 • a GINOP 2. prioritásban már nyertes, vagy elbírálás alatt lévő pályázata van,

 • a saját tőkéje negatív volt az utolsó lezárt üzleti évben,

 • a pályázni kívánt fejlesztésének elszámolható költségei meg haladják az utolsó éves árbevételének összegét.

 

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére.

 • Szoftverek, gyártási licenc vagy know-how beszerzésére.

 

Csak azok a tevékenységek támogathatók, amelyek kapcsolódnak a Nemzeti S3 stratégiában meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

 

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét

 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák

 • Tiszta és megújuló energiák

 • Fenntartható környezet

 • Egészséges és helyi élelmiszerek

 • Agrár innováció

 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások

 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet

 

Intelligens technológiák:

 • Fotonika, lézertechnológia

 • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

 • Bionika

 • Nem gépipari fémfeldolgozás

 • Elektronika és félvezető-technológia

 • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)

 • Korszerű csomagolástechnikai technológiák

 • Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

 • Építőipar (építőanyag-technológiák)

 • Textilipar

 • Fa- és bútoripar

 • Logisztika

 • Kulturális és kreatív ipar

 

Mi a kötelező vállalás?
A pályázónak vállalnia kell, hogy saját tőkéje a projekt megvalósításának befejezését követően, a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50 %-ával növekszik, és összege nem csökken a fenntartási időszak végéig.

 

 

 

 

 

 

 

Forduljon hozzánk bizalommal. Munkatársaink készséggel válaszolnak kérdéseire:
 
Kissné Pap Krisztina, tanácsadó                                                                          Glósz Tibor, ügyintéző
mobil: +36 (30) 352 3305 , e-mail: kissne.pap.krisztina@glosz.hu                  mobil:  +36 (30) 573 5785 , e-mail:
glosz.tibor@glosz.hu

 

 

Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági, és Innovációs Tanácsadó Kft.
1051 Budapest, Arany János u. 15.
III. lph. III. emelet 5. ajtó
glosz@glosz.hu

bottom of page