top of page

Page Title

Kutatás-fejlesztési projektek pénzügyi és számviteli sajátosságai

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Helyszín: BKIK székház 1016 Budapest Krisztina krt. 99.

Időpont: 2017. november 

A rendezvény egy praktikus megközelítést és módszertant ad a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek azonosításához, és ismerteti az ezekből származtatható lehetséges hasznokat.

Mi a rendezvény célja?

Ezt követően az erőforrás-tervezés, a számviteli nyilvántartás, a vagyongazdálkodás és az adózás négy feladatcsoportjába sorolva bemutatja a számvitel és a pénzügy szerepét és feladatait a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában. Gyakorlati útmutatást ad az ezekben a feladatcsoportokban felmerülő tennivalók hatékony végrehajtásához.

 

A rendezvényt követően a résztvevők azonosítani tudják a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projekteket. Megismerik a számvitel és a pénzügyi szerepét és leggyakoribb tennivalóit, ahhoz hogy a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projekt tervezése és lebonyolítása sikeres, az ezekből származó hasznok pedig elérhetőek legyenek.

Kiknek ajánljuk?

Mi a rendezvény célja?

Azoknak a vállalati gazdasági és számviteli szakembereknek, akik azt gyanítják, hogy a számvitelnek és a pénzügyeknek fontos szerepe van a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek sikeres megvalósításában, ezért meg akarják érteni és ismerni a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek számviteli és pénzügyi sajátosságait és tennivalóit. Továbbá azoknak a vállalatvezetőknek, akik sejtik ugyan, de nem még nem biztosak, hogy vállalatuk valóban innovációs vagy kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat, és ha sejtésük beigazolódik, akkor meg kívánják ismerni az ebből származó hasznokat.

A képzés programja

Mi a rendezvény célja?

1) Eloszlatjuk a vállalatvezető leggyakoribb aggályát, bemutatva, hogy a vállalatok jelentős része folytat kutatás-fejlesztést. Tehát, nem a kiváltságosok játékáról van itt szó! Röviden áttekintjük a kutatás-fejlesztés hazai jogi hátterét, rámutatunk, hogy a „kutatás-fejlesztés” címke kitűzése egyáltalán nem szubjektív. 

2) Milyen haszna származhat egy „átlagos” magyar vállalatnak a kutatás-fejlesztésből? Számvetést végzünk, és összefoglalást készítünk azokról a közvetett és közvetlen hasznokról, amelyekkel számolhat a hozzánk hasonló „átlagos” magyar vállalat, ha a kutatás-fejlesztés útjára lép! Megéri? Szerintünk meg! 

3) Milyen számviteli feladatok vannak a kutatás-fejlesztési projektek lebonyolítása során? Ha azt gondoljuk, hogy a számvitelnek és a könyvelésnek még epizód szerep sem jut a kutatás-fejlesztési projektek lebonyolítása során, bizony nagyot tévedünk. A számvitel és a könyvelés a győztes csapat része!

3/I. Első feladat: A tervezés. Hogyan határozzuk meg egy kutatás-fejlesztés projekt tartalmát? Hát a feladatokon, a felhasznált erőforrásokon és az elszámolható költségeken keresztül. Számba vesszük ezeket, és használati utasítást adjunk a könyvelésnek, hogy a kutatás-fejlesztési projekt az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően alakuljon. 

3/II. Második feladat: A nyilvántartás. Kutatás-fejlesztési projekt, mint költséghely és könyvelése. Célszerű külön dobozt rendszeresíteni a számlák és jelenléti ívek gyűjtésére? Szerintünk igen. Hogyan tudnánk kiszámolni a megtérülést, ha nem tudjuk hogy pontosan mennyit költöttünk? Áttekintjük ezért a kutatás-fejlesztési költséghely megnyitásával, és működtetésével kapcsolatos tapasztalatokat. Jelszavaink: teljes körűen, szakszerűen, egyszerűen. 

3/III. Harmadik feladat: A vagyongazdálkodás. A kutatás-fejlesztési projektek sajátos szerelemgyerekei a saját fejlesztésű szellemi termékek. Ha ki szeretnénk használni az ezekben rejlő lehetőségeket, akkor ismernünk kell az ezek aktiválásával, vagyonértékelésével kapcsolatos megfontolásokat, és tennivalókat a könyvelésben. Miért maradnának le erről?

3/IV. Negyedik feladat: Az adókedvezmények igénybevétele. Igen, vannak adókedvezmények, és az igénybevételük, megfelelő felkészülés mellett, ma már nem sikamlós terület. Bemutatjuk az adóalap-kedvezményeket, a jogszabályi hátteret, a kutatás-fejlesztési tanúsítási eljárást. Tanulságos lesz: az adózási kockázat itt jó előre csökkenthető.

Előadók

Mi a rendezvény célja?

Glósz Andrea és Tóth Emese (Glósz és Társa Tanácsadó Iroda)

Részvételi díj, jelentkezés

Mi a rendezvény célja?

bottom of page