top of page

EGY ÚJABB KEDVEZŐ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 

 

A „Vállalati_KFI_16 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázat keretében a korábbinál lényegesen kedvezőbb feltételekkel igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik megvalósításához a közép-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok. Ez a pályázat új vagy módosított termékek, technológiák és/vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez nyújt 80-500 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást, a Közép-Magyarországi Régióban. A pályázatok a kitöltő program megjelenésétől 2016. augusztus 17. napjáig nyújthatók be első alkalommal.

A „Vállalati_KFI_16 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázatot a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal hirdette meg június első hetében, 21 milliárd forintos kerettel. A pályázaton a KKV vállalatok és a nagyvállalatok is részt vehetnek, önállóan, vagy más vállalkozásokkal és/vagy egyetemekkel konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez. A pályázat fókuszában a fejlesztési költségek támogatása áll. Így ebben a pályázatban csak a fejlesztési feladatok megvalósításához és/vagy a fejlesztés keretében létrehozott új termékek és szolgáltatások piacra viteléhez közvetlenül szükséges költségek támogatása lehetséges.

 

Kik pályázathatnak?

A pályázaton az olyan, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- és középvállalatok, valamint nagyvállalatok indulhatnak, amelyek az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő statisztikai állományi létszámmal rendelkeztek, és saját tőkéjük nem volt negatív. A pályázaton nem vehetnek részt a mezőgazdasági vagy halászati tevékenységet folytató vállalkozások. A pályázaton önállóan, vagy legfeljebb 3 tagú konzorciumban is el lehet indulni. Figyelem! A pályázat keretében csak a Központi Régióban (Budapest, Pest megye) megvalósításra kerülő fejlesztések támogathatók.

 

Elnyerhető támogatási összege: 80-500 millió forint. Konzorcium esetén mindem konzorciumi tagra eső támogatási résznek el kell érni a 80 millió forintot.

 

Támogatás aránya

 

Kísérlet fejlesztés esetén 25-45 % (eredmények széles körű terjesztése esetén (40-60 %). Ipari kutatás esetén 50-70 % (az eredmények székes körű terjesztése esetén 65-80 %). Csekély összegű támogatás esetén 100 %. Kutatási infrastruktúrára irányuló beruházás esetén 50 %. Vásáron való részvétel esetén 50 %.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

 

Önállóan csak a kísérleti fejlesztés (prototípus kialakítás) költségei támogathatók (bér- és anyagköltség, külső szolgáltatások), és ezek arányának el kell érni a projekt teljes elszámolható költségének 50 %-át. Minden más csak akkor támogatható, ha a támogatott fejlesztésben van kísérleti fejlesztés. Így a kísérleti fejlesztéshez kapcsolódóan támogatható az ipari kutatás költsége, a kutatási infrastruktúra részét képező eszközök és az immateriális javak beszerzése, a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, valamint a kiállításon és a vásáron való megjelenés költsége.

 

Megvalósítás és vállalások

 

A támogatott fejlesztést a támogatási döntést követő 24 hónap alatt kell megvalósítani. A pályázónak vállalnia kell a fejlesztés célját képező prototípus létrehozását (adott esetben a fejlesztési eredmények széles nyilvánossághoz való eljuttatását). A fejlesztési eredmény know-how dokumentációban történő rögzítését vagy iparjogvédelmi oltalom megszerzését. A fejlesztés során megvalósított új termékből és/vagy szolgáltatásból, illetve az új technológia hasznosításából, az elnyert támogatás 30 %-át meghaladó árbevétel elérését, és az export árbevétel legalább 5 %-kal történő bővítését (vagy export árbevétel elérését). 1 új kutatás-fejlesztési munkahely létrehozását. A vállalásokat a fejlesztés befejezését követő 2 évben kell teljesíteni.

 

A pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől lehetséges, és az első értékelési kör 2016. augusztus 17. napján kerül lezárásra.

 

Hogyan lehet hatékonyan felkészülni ezekre a pályázatokra?

K+F tanúsítvány megszerzése
Az egyik legfontosabb teendő az ún. K+F tanúsítás megszerzése, a tanúsítási eljárás sikeres lebonyolítása a pályázat tárgyát képező fejlesztésére. A tanúsítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) folytatható le, a fejlesztés és a pályázat benyújtása előtt. Az SZTNH által kibocsátott K+F tanúsítványt, igazolja, hogy a tervezett fejlesztés a hatályos jogszabályok szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység, amelyet a kérelmező saját tevékenység körében végzett fejlesztésben valósít meg. Mivel a kutatás-fejlesztési pályázatok esetén ez alapvető feltétele, és a pályázati rendszer köteles elfogadni a tanúsítás eredményét, ezért a tanúsítás megsokszorozza a pályázatok nyerési esélyét. Bővebben a tanúsítvány megszerzéséről

 

(Külön előny, hogy a K+F tanúsítás adókedvezményre is jogosít: A kutatás-fejlesztési projektek esetén adóalap-kedvezmények igénybevételével tovább lehet növelni a kedvezmények körét, a kutatás-fejlesztési projektek vissza nem térítendő támogatás feletti részével csökkenthető a társasági és a helyi iparűzési adó alapja.)

Időben történő felkészülés


Mivel a K+F+I pályázatok az átlagosnál kidolgozottabb pályázati dokumentációt, és nagyobb felkészültséget igényelnek, ezért érdemes időben elkezdeni a munkát: a feltételek, a célok és a lehetőségek vizsgálatát, az ezeknek megfelelő a projekt felállítását, a tanúsítás lebonyolítását, a műszaki, a pénzügyi és az iparjogvédelmi dokumentáció elkészítését. 

 

A pályázatíró cég díjazása beépíthető a pályázati költségvetésébe. A pályázati felhívás részletei elérhetőek illetve letölthetőek az alábbi linkről: http://www.glosz.hu/newsletter/melleklet/KFI_16_palyazati_felhivas.pdf​

bottom of page