top of page

A Nyugat-magyarországi Egyetem 302,95 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert el kutatási infrastruktúrájának bővítésére

A Nyugat-magyarországi Egyetem infrastruktúrafejlesztési és eszközbeszerzési tevékenység megvalósítására irányuló 302,95 millió forint értékű, vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében, a „Faipari termékek tovább feldolgozása zöld kémiai és technológiai alapokon, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásával” című projekt megvalósításához.

 

A GINOP-2.3.3-15 „Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás” című pályázati konstrukció keretein belül a Simonyi Károly Karhoz tartozó laboratóriumokban jelentős fejlesztéseket hajtanak végre speciális vizsgáló berendezések beszerzésével.

 

A korszerű laboratóriumok lehetővé teszik a hazai és nemzetközi kutatási pályázatokon való fokozott részvételt, a fa-, papíripar és biomakromolekuláris anyagok területén való közös kutatási pályázatok indítását és a Simonyi Károly Kar nemzetközi pozíciójának a megtartását, jövőbeni jelentős előrelépését.

 

A projekt átfogó célja az intézménykutatással, gyakorlati képzéssel, oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközállományának hosszútávon fenntartható fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és a fejlett gazdaság követelményeinek megfelelő versenyképes szolgáltatásokat tudjon nyújtani.

 

A projektben megvalósítani kívánt eszközök, berendezések (többek között a szoftverfejlesztések, klímakamra, motorizált mikroszkóp, röntgendiffraktométer, spektrofotométer, topográfiai érdességmérő berendezés) beszerzése és üzembe helyezése több évre szóló hatásokat gerjeszthetnek az ágazati szektorban, a megvalósuló kutatómunkák révén pedig évtizedes léptékben mérve is eredményesek lehet a Kar. A közös kutatások, különösen nemzetközi területen, elképzelhetetlenek megfelelő infrastrukturális háttér nélkül. Az indítandó kutatási programok elősegítik új kutatóhelyek létesítését, a jelenlegiek megtartását, illetve bővítését. A kutatási eredmények közvetlenül beépülnek az oktatásba, illetve az egyetemen végzettek továbbképzésébe.

 

A projekt megvalósításával az intézmény szeretné elérni, hogy magas színvonalú oktatási, gyakorlati képzési kutatási környezet alakuljon ki, mely motiváló, kreativitásra ösztönző és egészséges feltételeket biztosít hallgatói, dolgozói és a partnerei számára, tükrözve az Intézményfejlesztési Tervben rögzített prioritásokat, küldetést.

 

További információ kérhető: Prof. Dr. habil. Németh Róbert egyetemi tanár, szakmai vezető, tel:  (99) 518-152

bottom of page