top of page

TAROLTAK A GAZDASÁGI ÉS PEDAGÓGIAI KÉPZÉSEK A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN – NYOLC SZÁZALÉKKAL NÖVELTE EREDMÉNYEIT A SOPRONI CAMPUS

„A felvételi eredmények igazolják a stratégiánk helyességét. Az erdőmérnöki és faipari mérnöki képzések, valamint az ezekhez kapcsolódó mérnök-tanárképzések kizárólag nálunk elérhetőek az országban, ezek további fejlesztésével pedig kiemelt státuszú egyetemmé alakulhatunk, hiszen nemzetgazdasági szinten kulcsfontosságú területekről van szó. Nagyrégiós és országos viszonylatban a legfontosabb területeknek a pedagógusképzést, a pénzügyeket és a turizmust jelöltük meg, s az iparági igényekre szabva alakítottuk ki és indítjuk el szeptembertől Sopronban a mechatronikai képzésünket. A kijelölt célokat sikerült tartanunk, a stratégiában meghatározott több új képzésünk is el tud indulni szeptembertől” – tette hozzá a rektor.

 

Az unikális képzéseket gondozó Erdőmérnöki Karon tradicionálisan az erdőmérnöki osztatlan szak a legnépszerűbb: itt 42-en kezdhetik tanulmányaikat szeptembertől. A karon az első évesek több, mint 90%-a államilag finanszírozott helyen tanulhat, összesen 88-an nyertek felvételt a kar valamely képzésére. Nem volt egyszerű bekerülni a már hagyományosan szintén induló természetvédelmi mérnök és vadgazda mérnök szakokra, hiszen e képzésekhez a NymE-re jelentkezőknek kellett a legmagasabb pontszámmal rendelkezni, előbbi szak közel 40 ponttal előzte meg az országos mezőnyt. A karon minden szaknak hagyományosan erőssége a gyakorlati képzés, a kar kiemelt partnerei az állami és magán-erdőgazdaságok, nemzeti parkok, hazai és multinacionális vállalatok és kutatóintézetek, akikkel közösen készítik fel a hallgatókat nem csak magyar, de európai és globális környezetben is az erdészet feladatainak megoldására.

 

Az országosan egyedülálló faipari mérnök-képzést is gondozó Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar az utóbbi években jelentősen fejlesztette képzési palettáját, illetve idén indítja először a mechatronikai mérnök duális alapképzését, amellyel a korábban Zalaegerszegen az intézmény által gondozott képzés szeptembertől visszakerül a soproni Alma Materbe. A karon összesen 141-en kezdhetik tanulmányaikat szeptembertől, a legnépszerűbbnek az alapképzési szakok bizonyultak 108 felvett hallgatóval. A tradicionális faipari mérnöki képzésre összesen 32-en nyertek felvételt, gazdaságinformatikán 24-en, tervezőgrafikus képzésen pedig 18-an kezdhetik el tanulmányaikat. E szakokon egyébként a mesterszakok is indulnak Sopronban. 

bottom of page