top of page
Schule Kunst

Önálló ágazat lett a faipar

2020 szeptemberétől az új szakképzési törvény alapján történik a szakmai oktatás. Külön köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult áldozatos munkájával ahhoz, hogy a faipar önálló ágazatként jelenhessen meg és egyúttal nagyobb súllyal szerepeljen a nemzetgazdaságban.

Az  új szakképzési törvény célja:

 

  • a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás

elősegítése,

  • a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának biztosítása,

  • a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint való piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzését  elősegítő szakképzési rendszer kialakítása.

"Az új szakképzési rendszerben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyét a Szakmajegyzék váltja fel, amelyben 25 ágazathoz tartozó 174 alapszakma szerepel. A Szakmajegyzékben feltüntetik az ágazaton belüli szakmák közötti átjárhatóságot, a képzés idejét, a digitális kompetencia szintjét. A végrehajtási rendeletben meghatározták, hogy március végéig megjelenik a szakképzés tartalmi követelménye, a projektvizsgán számon kérhető tudás, majd ezt követően kezdődik majd a tanárok felkészítése az új szakképzési rendszerre - mondta a helyettes államtitkár.

A szakiskolákban az első évben ágazati alapozó ismeretet tanulnak a diákok, majd erre építve következik a kétéves szakmai képzés. Szeptemberben minden ágazatban elindul a technikusi képzés is, itt két évig ágazati alapozó ismereteket, három évig pedig szakmai tananyagot oktatnak. A két oktatási forma között előre meghatározott feltételek szerint biztosítják az átjárhatóságot, a technikus vizsga emelt szintű érettséginek számít - hangsúlyozta a helyettes államtitkár, hozzátéve: szeptembertől általános szakképzési ösztöndíjat vezetnek be a szakképző iskolákban tanulóknak, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől is függ." - írja az eduline.hu

bottom of page