top of page

Tanulószerződéses gyakorlati képzések: új európai kezdeményezés

 

A kezdeményezés – tanácsi ajánlás formájában – a 2016 júniusában útjára indított Új európai készségfejlesztési program része. Egy széleskörű konzultáció eredményei alapján az ajánlás 14 olyan alapvető kritériumot határoz meg, amelyet a tagállamoknak és az érdekelteknek a minőségi és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzések kialakítása érdekében alkalmazniuk kell. Ez a kezdeményezés hozzájárul a gyakornokok foglalkoztathatóságának és személyes fejlődésének előmozdításához, és ezáltal a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, magas szintű képességekkel és képzettséggel rendelkező munkaerő biztosításához is – olvasható a bizottság közleményében.

 • Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „A gyakornoki állás sok fiatalt segít hozzá szakmai karrierje megalapozásához. A ma előterjesztett javaslatok tovább fokozhatják e rendkívül hasznos gyakorlati képzés előnyeit, mind a munkáltatók, mind a gyakornokok szempontjából. Az egyes tagállamok oktatási és képzési rendszereinek különbözőségeit tiszteletben tartva törekszünk arra, hogy megkönnyítsük a fiatalok belépését a munkaerőpiacra.”

 • Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az elmélet és a gyakorlat, az oktatás és a munkaerőpiac, a minőség és a hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzés közvetlen kapcsolatának biztosítása révén konkrét lehetőségeket nyújtunk a fiatalok számára arra, hogy belépjenek a munka világába és boldoguljanak az életben, ugyanakkor Európa humán tőkéjét is erősítjük. Ez a kulcsa annak, hogy fellendítsük a társadalom és a gazdaság versenyképességét.”

 • Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos pedig így vélekedett: „Biztosítani kívánjuk, hogy a fiatalok valóban elsajátítsák a munkához szükséges készségeket. A tanulószerződéses gyakorlati képzés a szakképzés csúcsa. Az oktatás végeztével a gyakornokok kétharmada azonnal állást talál. A mai napon kihirdetett új keret segítségével meghatározzuk, hogy mi az, amit valóban biztosítja a tanulószerződéses gyakorlati képzés magas színvonalát. Elfogadását követően a keret biztosítani fogja, hogy a minőségi tanulószerződéses gyakorlati képzés a gyakornokok és a munkaadók előnyeit egyaránt szolgálja.”

 

A 14 kritérium

 1. írásos szerződés;

 2. tanulási eredmények;

 3. pedagógiai támogatás;

 4. munkahelyi összetevő;

 5. fizetés és/vagy kompenzáció;

 6. szociális védelem;

 7. munkakörülmények, egészségvédelmi és biztonsági feltételek;

 8. szabályozási keret;

 9. a szociális partnerek bevonása;

 10. a vállalatok támogatása;

 11. mobilitás és az útvonalak rugalmassága;

 12. pályaorientáció és tudatosságnövelés;

 13. átláthatóság;

 14. minőségbiztosítás és pályakövetés.

 

A bizottság a kapcsolódó uniós finanszírozás révén támogatja e kritériumok végrehajtását. Az Európai Szociális Alap egyedül 27 milliárd euróval járul hozzá az oktatás és képzés területéhez, ezenkívül az EU különféle egyéb eszközök révén is támogatja a tanulószerződéses gyakorlati képzést. A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége eddig több mint 750 000 helyet mozgósított a fiatalok számára. Az Ifjúsági garancia keretében már legalább 390 000 tanulószerződéses gyakorlati képzést ajánlottak fel, mivel ez a fiatalok számára négy hónap munkanélküliség után felajánlandó négy lehetőség egyike. Az Erasmus+ támogatja a gyakornokok mobilitását, ideértve egy új ErasmusPro kezdeményezést is, amelynek célja, hogy a 2018 és 2020 közötti időszakban 50 000 szakképzésben tanuló diák helyezkedhessen el külföldi vállalatoknál. Ahogy nő a gyakornoki helyek választéka, egyre fontosabb tudni, hogy melyek a siker kritériumai. Erről szólnak az új keretre vonatkozó rendelkezések.

Tanulószerződéses gyakorlati képzés

A tanulószerződéses gyakorlati képzés az iskolai oktatás és a munkahelyi képzés ötvözése, megkönnyíti a fiatalok számára az átmenetet az oktatás és képzés világából a munka világába. Jelenleg Európában mintegy 3,7 millióan vesznek részt tanulószerződéses gyakorlati képzésben. Az egyetemi hallgatók száma ugyanakkor körülbelül 20 millió. Egyes tagállamok igen régi és hatékony hagyományokkal rendelkeznek. Mások csak most hozzák létre, vagy még erősítik tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerüket. Összességében a gyakornokok 60–70 százaléka kap állást közvetlenül a szakmai gyakorlatot követően, néhány esetben ez az arány a 90 százalékot is eléri.

Az utóbbi három évben az ifjúsági munkanélküliség gyorsabban csökkent, mint a teljes munkanélküliség: a 2014-es 21,4 százalékról idén 16,7 százalékra, de még mindig jelentősen magasabb az uniós átlagnál (ami 2017 augusztusában 7,6 százalék volt).

Forrás: http://kamaraonline.hu/cikk/tanuloszerzodeses-gyakorlati-kepzesek-uj-europai-kezdemenyezes

bottom of page