top of page

TERMÉKFEJLESZTÉS, TERMÉKCSALÁD FEJLESZTÉSE ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL?

 

Igen. Jelenleg létezik a lehetőség, faipari, bútoripari vállalkozások kínálatuk bővítéséhez szükséges termék- vagy szolgáltatásfejlesztési költségeikhez állami támogatást tudnak igénybe venni. Hab a tortán, hogy a fejlesztéshez szükséges gépek beszerzése is támogatható és a fejlesztés tekintetében adókedvezmény is igényelhető.

Miről is van szó pontosan?

November első hetében megjelent egy pályázat, a prototípus-fejlesztési pályázat, amely a vállalati innovációk felgyorsítását, támogatását célozza és mintegy 20 milliárd forint támogatási kerettel áll rendelkezésre. A GINOP-2015-2.1.7. kódszámú pályázat az új termékek, új technológiák, vagy új szolgáltatások piacra viteléhez szükséges végső formájának, a pályázati kiírás megfogalmazása szerint prototípusának, kialakításához nyújt vissza nem térítendő támogatást. 

Nézzünk egy példát a támogatható projektekre!

A pályázó társaság eddig nem gyártott új termékkel kívánja bővíteni kínálatát: faablak-gyártó cég egy új fa bejárati ajtó családdal is szeretne piacra lépni, vagy konyhabútor gyártással foglalkozó vállalkozás szeretne egy új hálószobabútor kollekcióval is kiegészíteni a kínálatát.

A pályázott projekt keretében lehetősége van az új termék kifejlesztéséhez szükséges költségek támogatására. A pályázat arra is lehetőséget ad, hogy az új termék gyártásához szükséges eszköz is beszerzésre kerüljön, amennyiben a pályázó társaság nem rendelkezik ilyen eszközzel, és az új termék gyártása az új eszköz beszerzése nélkül nem lenne lehetséges.

Arra is lehetőség van, hogy a pályázó a saját fejlesztési kapacitásai pályázati támogatása mellett a fejlesztésbe külső közreműködőket vonjon be, vagy komplett know-how beszerzését is megvalósítsa. A pályázatban lehetősége van az új termék fejlesztése során felmerült saját költségei (bér- és anyagköltség) mellett a fejlesztésbe bevont külső közreműködők költségeinek elszámolására, a fejlesztéshez beszerzett know-how vételárának elszámolására is.

 

Melyek a pályázat fő sarokpontjai, a pályázati kritériumok? Kik pályázhatnak?

A pályázaton indulhatnak a mikro-, kis- és középvállalatok, az egyéni vállalkozók kivételével. Ki vannak zárva a negatív saját tőkével rendelkező vállalatok, és csak 50 millió forintnál nagyobb támogatási összegre pályázhatnak azok a vállalatok, amelyek esetén a tervezett projekt költsége meghaladja az utolsó lezárt üzleti év árbevételét. Figyelem! A pályázaton a Központi Régióban (Budapest, Pest megye) működő vállalkozások nem vehetnek részt.

 

Elnyerhető támogatási összege?
Induló vállalkozás esetén a támogatás mértéke 10 millió és 50 millió forint között lehet, régóta prosperáló, nem induló vállalkozás esetén 10 millió és 130 millió forint között.

A támogatás aránya?
A támogatás aránya lényegesen kedvezőbb az egyéb pályázatokban megszokottakénál: kísérlet fejlesztés esetén 35-45 % (eredmények széleskörű terjesztése esetén (50-60 %). Csekély összegű támogatás esetén 70 %. Eszköz beszerzés esetén 35-70 %-ig (megyénként eltérő). Tanácsadási szolgáltatás esetén 50%.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek?
Önállóan csak a kísérleti fejlesztés (prototípus kialakítás) költségei támogathatók (bér- és anyagköltség, külső szolgáltatások). Minden más csak akkor támogatható, ha a támogatott fejlesztésben van kísérleti fejlesztés. Így a kísérleti fejlesztéshez kapcsolódóan támogatható az eszközök és az immateriális javak beszerzése. A projekt előkészítési és a projektmenedzsment költsége. Az iparjogvédelmi szolgáltatás. De még a marketing költségek egy része is: a kiállításon és a vásáron való megjelenés költsége. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek, valamint a projekthez igénybe vett innovációs menedzsment tanácsadási költségek.

 

Megvalósítás és vállalások?
A támogatott fejlesztést két év, 24 hónap alatt kell megvalósítani. A pályázónak vállalnia kell a fejlesztés célját képező prototípus létrehozását, valamint a fejlesztés során megvalósított új termékből az elnyert támogatás 30 %-át meghaladó árbevétel elérését, a fejlesztés befejezését követő 3 évben.

A pályázattal kapcsolatosan kedvező hír, hogy induló vállalkozások is részt vehetnek, és akár kisebb léptékű fejlesztésekre is kérhető támogatás.

Mint minden hasonlóan nagy intenzitású pályázat esetében prognosztizálható a nagy érdeklődés, és mivel a k+f+i pályázatok relatív komplikáltak érdemes a felkészülést időben elkezdeni, főleg hogy a pályázatok befogadási időablaka hamarosan megnyílik!

 

A pályázatok benyújtása 2015. december 15-től lehetséges! 

 

Hogyan érdemes előkészülni ezekre a pályázatokra?

Az innovációs, kutatás-fejlesztési jellegű pályázatok némiképp más megközelítést igényelnek, az innováció sikeres gyakorlati alkalmazása az innováció menedzsment általános elvei mellett történik. Az is igaz, hogy a K+F+I pályázatok az átlagosnál kidolgozottabb pályázati dokumentációt, és nagyobb felkészültséget igényelnek, ezért érdemes időben elkezdeni a munkát: a feltételek, a célok és a lehetőségek vizsgálatát, az ezeknek megfelelő a projekt felállítását, a tanúsítás lebonyolítását, a műszaki, a pénzügyi és az iparjogvédelmi dokumentáció elkészítését.

Az egyik legésszerűbb lépés a felkészülés elején a hivatalos K+F tanúsítvány megszerzésére irányuló eljárás elindítása, a tanúsítási procedúra sikeres lebonyolítása a pályázat tárgyát képező fejlesztésére. A K+F tanúsítvány megléte az egyik legfontosabb kritérium a pályázatok elbírálásánál. Az SZTNH által kibocsátott K+F tanúsítványt, igazolja, hogy a tervezett fejlesztés a hatályos jogszabályok szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység, amelyet a kérelmező saját tevékenység körében végzett fejlesztésben valósít meg. Mivel a kutatás-fejlesztési pályázatok esetén ez alapvető feltétele, és a pályázati rendszer köteles elfogadni a tanúsítás eredményét, ezért a tanúsítás megsokszorozza a pályázatok nyerési esélyét.

További bónusz, hogy a K+F tanúsítvány adókedvezményre jogosítja a vállalkozást: csökkenthető a társasági és a helyi iparűzési adó alapja is.

 

Kiss János József
innovációs és iparjogvédelmi szakmérnök, szabadalmi ügyvivő
e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu

 

A Glósz és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft. egyedülálló és hatékony innovációs menedzsment technológiát alakított ki az elmúlt években, amely már több tucat vállalkozás esetén bizonyította eredményességét. Az innováció menedzsment 10 modulból álló szolgáltatás tartalmazza az innovációs projekttel kapcsolatos összes projektmenedzsmenti szolgáltatást, a K+F minősítés megszerzését, az iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások lefolytatását, a kutatás-fejlesztés pályázatok forrásainak a biztosítását, az adókedvezmények érvényesítését és a megtérülés elemzését is.

 

Bővebb információ:
Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft.
Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lépcsőház III./5.
E-mail: glosz@glosz.hu
Telefon: +36 1 302 4443

bottom of page