top of page

LEARNITURE

Kortárs Faipari Képzésprogram

A bérek folyamatosan emelkednek, a hatékonyság kulcskérdéssé vált.

A gépkezelők képzésére, továbbképzésére nincs kialakult rendszer. 

A fellehető tanfolyamok, képzések nem alkalmazkodnak a faipar speciális problémáihoz és igényeihez.

Kevés a jól képzett szakember, az iskolából kikerülve nem rendelkeznek azonnal használható tudással.

A munkatársak nem tudják, hogyan osszák meg másokkal tapasztalatukat, az egymástól tanulási módszerek hiányoznak, a csapatmunka nem jön létre, ez lassítja a munkafolyamatot és ronthatja a minőséget.

Nagy az elvándorlás és az utánpótlás tekintetében még nagyobbak a képzettségi hiányosságok.

A cégtulajdonosok a szakma kiváló ismerői, de vezetői, marketing és pénzügyi ismereteik fejlesztésre szorulnak.

Hol tart ma az iparág?

 

A faiparban a jól felszerelt műhelyeknek a tradicionális képzésben részesült munkaerővel kell helytállni az európai piacon. A hazai üzemeinkből kikerülő termékek minősége felveszi a versenyt más országokéval, de a jelenlegi szervezettséggel, munkamódszerekkel, az egyre növekvő bérhányaddal és a növekvő munkaerőhiánnyal a magyar faipari KKV-k nem rúgnak labdába.

A megújult géppark, a CNC technológia, a különféle vállalatirányítási rendszerek, a gazdaságos termelés alapjai lehetnek, ezáltal is biztosítva üzleti vállalkozásának jövőjét.

Haszon azonban csak akkor garantálható, ha a munkaerő a képzettségét is fejleszti, hogy ezeket az eszközöket hatékonyan és professzionálisan használják. Ez a beruházás már rövidtávon megtérül.

Mit várhatnak hallgatóink a megszerzett tudástól?

• Tájékozottságot a meghirdetett szakterületen.

• Kezelni tudja, ha új technikával találkozik.

• Nem okoz magának és a cégnek kárt azzal, hogy nem ismert rendszereken végez munkát.

• Lépést tud tartani a faiparban egyre gyorsuló ütemű fejlesztésekkel.

• Képes lesz tudásmegosztásra, munkatársakkal való együttműködésre, csapatmunkára.

• Rendszerekben és folyamatokban tud gondolkodni.

• Képes lesz tervezni, átlátni vállalata jövőjét, marketing, innovációs és vezetői munkáját.

Oktatóink kivétel nélkül saját szakterületük kimagasló szakértői. Tudják, hogyan kell tanítani, és az elméleti oktatás mellett gyakorlati képzést is biztosítunk.

Mi a képzés célja?

 

Az oktatási program célja, hogy a résztvevőkben megalapozza, elmélyítse és megerősítse mindazokat a készségeket, technikákat, melyekkel növelni tudják termelékenységüket és minőségi munkájukat. Ezt úgy érjük el, hogy a munkatársak megkapják mindazokat az alapismereteket és mesterfogásokat melyek segítségével képesek lesznek nagyobb önbizalommal, szakértelemmel, jobb közérzettel és kiegyensúlyozottabban dolgozni. Célunk, hogy a munkatársakat felkészítsük arra, hogy termelékenyebbek és hatékonyabbak legyenek, amikor visszatérnek munkájukhoz, különös tekintettel a gépek karbantartására és a magas minőségű gyártásra.

A tulajdonosoknak, vezető munkatársaknak a faipar speciális igényeire szabott soft skill tudásanyagot, hiánypótló, a XXI. században nélkülözhetetlen vezetői képzéseket kínálunk.

A letöltendő kiadványunk áttekintést ad a 2017-es és 2018-as évre vonatkozó képzési programunkról. Örülünk, hogy az Ön vállalkozása is részese az ipar fejlődésének!

bottom of page